Video
Dự án Lakeview
Tin tức mới
Hổ trợ trực tuyến
becamexudj@gmail.com
0274 2221139
Thông tin cần biết
Thông kê
Lượt try cập: 2387206 | Online: 108
Thông tin cổ đông
Nghị Quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

 Nghị Quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin khác:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016

Nghị Quyết của HĐQT v/v bán tài sản - xí nghiệp bê tông

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2014

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2013

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2012