Video
Dự án Lakeview
Tin tức mới
Hổ trợ trực tuyến
becamexudj@gmail.com
0274 2221139
Thông tin cần biết
Thông kê
Lượt try cập: 2387193 | Online: 97
Thông tin cổ đông
Thông báo tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2017

 Thông báo tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin khác:

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 công ty Becamex UDJ

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Becamex UDJ năm 2017

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo của Tổng Giám đốc