Video
Dự án Lakeview
Tin tức mới
Hổ trợ trực tuyến
becamexudj@gmail.com
0274 2221139
Thông tin cần biết
Thông kê
Lượt try cập: 2387174 | Online: 80
Thư viện
Thông Tư 19/2016/TT-BXD

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở

 Thông Tư 19/2016/TT-BXD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin khác:

Nghị Định 37/2015/NĐ-CP

Luật Xây Dựng năm 2014 số 50/2014/QH13

Nghị Định 99/2015/NĐ-CP

LUẬT NHÀ Ở số: 65/2014/QH13

Nghị Định 76/2015/NĐ-CP