Video
Dự án Lakeview
Tin tức mới
Hổ trợ trực tuyến
becamexudj@gmail.com
0274 2221139
Thông tin cần biết
Thông kê
Lượt try cập: 2478780 | Online: 40
Đăng ký dự án

PHIẾU ĐĂNG KÝ
V/v đăng ký mua nhà
---oOo---


Dự án: Dự án Làng Biệt Thự và Liên Kế G1

Tôi tên là:
Địa chỉ:
CMND: Ngày cấp:
Điện thoại:
Email:
Sau khi tìm hiểu dự án: Dự án Làng Biệt Thự và Liên Kế G1
Do công ty cổ phần phát triển đô thị – BECAMEX UDJ làm chủ đầu tư, tôi đồng ý đặt mua nhà cụ thể như sau:
Thông tin yêu cầu: