Video
Dự án Lakeview
Tin tức mới
Hổ trợ trực tuyến
becamexudj@gmail.com
0274 2221139
Thông tin cần biết
Thông kê
Lượt try cập: 2478770 | Online: 31
Đăng ký dự án

PHIẾU ĐĂNG KÝ
V/v đăng ký mua nhà
---oOo---


Dự án: Dự án Phố Thương Mại A9 - Bàu Bàng

Tôi tên là:
Địa chỉ:
CMND: Ngày cấp:
Điện thoại:
Email:
Sau khi tìm hiểu dự án: Dự án Phố Thương Mại A9 - Bàu Bàng
Do công ty cổ phần phát triển đô thị – BECAMEX UDJ làm chủ đầu tư, tôi đồng ý đặt mua nhà cụ thể như sau:
Thông tin yêu cầu: