Dự Án 36 căn nhà khu đô thị – Dịch vụ – Thương mại

1.000.000.000
Người liên hệ: Cong ty CP Phat Trien Do Thi
Điện thoại: 0274 2221139
Email: becamexudjcskh@gmail.com
Ngày đăng tin: 21/01/2010