Nhà phố liên kế Mỹ Phước 3

1.050.000.000
Người liên hệ: Cong ty CP Phat Trien Do Thi
Điện thoại: 0274 2221139
Email: becamexudjcskh@gmail.com
Ngày đăng tin: 09/08/2012