Nhà Biệt Thự – Làng Biệt Thự G1 – Mỹ Phước 3

1.800.000.000
Người liên hệ: Cong ty CP Phat Trien Do Thi
Điện thoại: 0274 2221139
Email: becamexudjcskh@gmail.com
Ngày đăng tin: 12/03/2010