Nhà phố liên kế A9 – Bàu Bàng

950.000.000đ
Người liên hệ: Cong ty CP Phat Trien Do Thi
Điện thoại: 0274 2221139
Email: becamexudjcskh@gmail.com
Ngày đăng tin: 09/08/2012