Nhà phố thương mại Green Pearl

5,7 tỷ – 8 tỷ
Người liên hệ: Cong ty CP Phat Trien Do Thi
Điện thoại: 0274 2221139
Email: becamexudjcskh@gmail.com
Ngày đăng tin: 22/04/2021